logo

 Poradna vědomého rodičovství - podle nejnovějších neurobiologických výzkumů

  

poradna: Období 1.vzdoru - nutno se telefonicky objednat

je časový úsek, kdy se péče o miminko proměňuje ve výchovu dítěte. Je to období, kde se velmi intenzivně vtiskne do duše dítěte návyk reakce na okolí. Učíme děti inklinovat k určitým vzorcům, buď potlačení nebo reakce. Potlačená povaha se projevuje více jako introvertní, vycházející ze strachu. Reaktivní povaha je extrovertní a projevuje se jako hněv, což je také strach, ale obrácený ven. Určujícím faktorem je míra temperamentu rodičů a jejich dítěte. Obohatíme Vás o vhled, jak s těmito silami při výchově svých dětí můžete pracovat a zacházet. Jak děti učit se svými emocemi vycházet a postupně se naučit být ve svém středu.

 

 

Podle toho, jak dokážeme u svých nejmenších dětí zpracovat a „nastavit“  zásadní období formování vnitřních psychických postojů v raném dětství, můžeme později očekávat stejnou kvalitu v emocionálně vypjatých situacích a v období dospívání. Skutečně „co zasejeme, to sklidíme“ a to mnohonásobně. 

Děti"První tři roky života dítěte jsou základnou pro jeho veškerý další vývoj.
Dítě je nadáno jedinečnou silou absorbující mysli a my jako jeho průvodci se musíme snažit nabídnout mu to nejlepší a nejvybranější, aby si z toho, co ho obklopuje, utvořilo sebe samo."

 

 

 

 

Pro rodiče začíná správná výchova až v momentě, kdy jsou sami srovnaní se svojí minulostí, s výchovou svých rodičů a smíření s linií svého rodu. A zatížení z vlastní rodiny nechtějí předávat svým dětem dál.  

poradna: Usmíření se svými rodiči dle etiky PhDr J.Prekopové- nutno se telefonicky objednat

Někdy sami sobě bráníme žít v naplnění a v celistvosti sami sebe. Jaká je to složka v nás, která nastavuje pravidla a omezení? Sídlí v nás jakýsi soudce, hluboko v našem nitru, získali jsme ho během výchovy našeho dětství. Chceme toto předávat svým dětem dál? Někdo má touhu mít vše pod kontrolou, ovládat až manipulovat. Někdo naopak ztratil své síly a má pocit, že je vláčen. Bylo by však milé, mít a být v souladu se svými silami i se svým životem a takto to předávat dál. Takto vznikají emoční návyky a postoje - z projekce, která se zrodí v raném dětství. V tu dobu učíme své dítě se s názory a postoji ztotožňovat. A časem se z komára stane velbloud. Určujeme tak směr, jakým dítě bude nazírat na svět a na sebe. Bude nazírat na svět, jako že je dobrý a dobře se v něm žije? Nebo naopak? Budeme učit dítě, aby nazíralo na sebe, jako na člověka dobrého? Nebo naopak? Radost a nadšení jsou palivem, které nás pohání k dobrým výkonům. Každé dítě je v určitém ohledu géniem, je-li mu dovoleno se rozvíjet správným směrem, a pokud není příliš zasaženo stíny povah svých rodičů.

poradna: Puberta a dospívání - 2. období vzdoru 

můžeme společně rozkrýt pozadí toho, na co děti reagují, neboť největší souvislost bývá ve vztahu se stíny vychovávajících rodičů. Je to podvědomý proces.