logo

 Poradna vědomého rodičovství - od ledna 2013 akreditované pracoviště MŠMT

podle nejnovějších neurobiologických výzkumů

 AKTUÁLNĚ viz: Kurzy a semináře

 

 Nový elektronický projekt Radost s dětmi - možnost zakoupit samostaně videopřednášku Období 1.vzdoru, více k nahlédnutí zde:  http://radostsdetmi.cz 

 

Období 1. vzdoru

je časový úsek, kdy se péče o miminko proměňuje ve výchovu dítěte. Je to období, kde se velmi intenzivně vtiskne do duše dítěte návyk reakce na okolí. Učíme děti inklinovat k určitým vzorcům, buď potlačení nebo reakce. Potlačená povaha se projevuje více jako introvertní, vycházející ze strachu. Reaktivní povaha je extrovertní a projevuje se jako hněv, což je také strach, ale obrácený ven. Určujícím faktorem je míra temperamentu rodičů a jejich dítěte. Obohatíme Vás o vhled, jak s těmito silami při výchově svých dětí můžete pracovat a zacházet. Jak děti učit se svými emocemi vycházet a postupně se naučit být ve svém středu.

 

Podle toho, jak dokážeme u svých nejmenších dětí zpracovat a „nastavit“  zásadní období formování vnitřních psychických postojů v raném dětství, můžeme později očekávat stejnou kvalitu v emocionálně vypjatých situacích a v období dospívání. Skutečně „co zasejeme, to sklidíme“ a to mnohonásobně. 

Děti"První tři roky života dítěte jsou základnou pro jeho veškerý další vývoj.
Dítě je nadáno jedinečnou silou absorbující mysli a my jako jeho průvodci se musíme snažit nabídnout mu to nejlepší a nejvybranější, aby si z toho, co ho obklopuje, utvořilo sebe samo."

 

poradna Období 1.vzdoru - nutno se telefonicky objednat

 

 

Pro rodiče začíná správná výchova až v momentě, kdy jsou sami srovnaní se svojí minulostí, s výchovou svých rodičů a smíření s linií svého rodu. A zatížení z vlastní rodiny nechtějí předávat svým dětem dál.  

poradna: Usmíření se svými rodiči dle etiky PhDr J.Prekopové- nutno se telefonicky objednat


ve spolupráci d Bránou k dětem ( www.branakdetem.cz )

podporuje nadační fond PhDr. J. Prekopové (www.prekopova-nadacnifond.cz)